నరకం నుంచి రక్షించే నారాయణ మంత్రం

నారాయణా… నీ నామమె గతి ఇక… కోరికలు మాకు కొనసాగుటకూ…’’ అంటూ తిరుమల వాసుని రూపంలో కొలువైన శ్రీమన్నారాయణుని శరణాగతి చేసి ముక్తి పొందారు పదకవితా పితామహుడు అన్నమాచార్య. అష్టాక్షరి మంత్రంలో అంతర్భాగమైన నాలుగు…

View More నరకం నుంచి రక్షించే నారాయణ మంత్రం