ఒక్క ట్వీట్ తో నెరవేరిన నిరుపేద విద్యార్థిని కల

నటుడు శివ కార్తికేయన్ సాయం ఫలించిన వేళ… చిన్నపాటి సాయం కూడా నిస్సహాయులకు ఎంత మహోపకారం చేస్తుందో వివరించే ఘటన ఇది. ఏడాది కిందట ఒకరు చేసిన ఒకే ఒక్క ట్వీట్ తో ఇప్పుడు…

View More ఒక్క ట్వీట్ తో నెరవేరిన నిరుపేద విద్యార్థిని కల