600 మీట‌ర్ల వ‌స్త్రంతో వ‌త్తి… 2500 కిలోల నెయ్యితో దీపం

అరుణాచల జ్యోతి ద‌ర్శ‌నం … చూసిన క‌నుల‌దే భాగ్యం గిరులపై ఆలయాలు ఉంటాయి.. కానీ ఆ పర్వతమే ఓ మహాలయం… అదే పరమ పావనం, దివ్యశోభితమైన అరుణగిరి. భక్తులు మహాదేవుడిగా భావించినా, రమణులు ఆత్మ…

View More 600 మీట‌ర్ల వ‌స్త్రంతో వ‌త్తి… 2500 కిలోల నెయ్యితో దీపం