జో బైడెన్ మూలాలు ఇండియావేనా?

బీరకాయ పీచు చుట్టరికం అంటే ఇదేనేమో… అమెరికా కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన జో బైడెన్ కు మన దేశంలో చుట్టాలున్నారట. బైడెన్ అనే ఇంటిపేరు (సర్ నేమ్)తో కొన్ని కుటుంబాలు మహారాష్ర్టలో నివసిస్తున్న విషయం…

View More జో బైడెన్ మూలాలు ఇండియావేనా?