అమ్మో… జెల్లీ ఫిష్ కుట్టేసింది

గోవా బీచ్ లలో వరుస ప్రమాదాలు మీరేమైనా సరదాగా గోవా వెళ్తున్నారా? సరే… అక్కడ బీచ్ లో స్నానం చేసేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తండోయ్. ఎందుకంటే సముద్రంలో జెల్లీ చేపలు గుంపులుగా తిరుగుతున్నాయట. ఇటీవల అవి…

View More అమ్మో… జెల్లీ ఫిష్ కుట్టేసింది