నింగి విసిరిన రాయి… కోటీశ్వరుని చేసిందోయీ…

ఉల్క రూపంలో రాత్రికి రాత్రే వరించిన అదృష్టలక్ష్మి యమలీల సినిమా గుర్తుందిగా… యమలోకం నుంచి హఠాత్తుగా ‘భవిష్యవాణి’ అనే పుస్తకం హీరో అలీ ఇంట్లో పడుతుంది. అందులోని విషయాలతోనే తర్వాత కథ నడుస్తుంది. హీరోను…

View More నింగి విసిరిన రాయి… కోటీశ్వరుని చేసిందోయీ…