8 రోజుల్లో 3600 కి.మీ. సైకిల్ తొక్కేశాడు…

కాశ్మీరు నుంచి కన్యాకుమారికి బాలుడి రికార్డు స్థాయి యాత్ర ఆ కుర్రాడికి నిండా 18 ఏళ్లు కూడా లేవు… కానీ భారతదేశంలో వేగవంతమైన సైకిల్ యాత్ర రికార్డును బద్దలుకొట్టాడు. మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ నగరానికి చెందిన…

View More 8 రోజుల్లో 3600 కి.మీ. సైకిల్ తొక్కేశాడు…