చిదంబరం ఆలయానికి సంబంధించి మరో రహస్యం

ఏదైనా విషయం అంతు చిక్కకుంటే దానిని చిదంబర రహస్యమని చెప్పడం తెలిసిందే. తమిళనాడులో కడలూర్ జిల్లాలోని చిదంబరం అనే ఊరిలో ఉన్న నటరాజ ఆలయం నేపథ్యంతో ఈ నానుడి ముడిపడి ఉంది. ఇది పంచభూత…

View More చిదంబరం ఆలయానికి సంబంధించి మరో రహస్యం