మరణించిన కుమారుడు తమ కళ్లెదుటే ఉండాలని..

తొలి వర్ధంతి వేళ కొడుకు మైనపు బొమ్మ ఆవిష్కరణ అపురూపంగా చూసుకున్న కుమారుడు మరణించడంతో అతను నిత్యం తమ కళ్లెదుటే ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో తల్లిదండ్రులు అతడి మైనపు విగ్రహం ఏర్పాటు చేయించిన ఉదంతం తమిళనాట…

View More మరణించిన కుమారుడు తమ కళ్లెదుటే ఉండాలని..