3 రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని చుట్టివచ్చిన ధీరవనిత

గిన్నిస్ బుక్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అంటే ఆమెకు ఎంతో మక్కువ. దాని కోసం ఏకంగా ప్రపంచాన్ని చుట్టేసి వచ్చింది. అదినూ అతితక్కువ సమయంలో. గిన్నిస్ రికార్డు కూడా సొంతం చేసుకుంది. ఆమె యునైటెడ్ అరబ్…

View More 3 రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని చుట్టివచ్చిన ధీరవనిత