నీ అభిమానం బంగారం కానూ…

ఎంతమాత్రం ఆయనపై అభిమానం ఉంటే నువ్వు ఇంతలా చేయాలా? అంటూ పలువురు ముక్కున వేలేసుకునేలా  ఒక వ్యక్తి తనకు ఇష్టమైన ఎమ్మెల్యే కోసం వింత మొక్కును తీర్చుకున్నాడు. ఇంతకీ ఎవరతను? ఏం చేశాడో తెలుసుకుందాం.…

View More నీ అభిమానం బంగారం కానూ…